Help onze democratie, verbrand die stempas

Volkskrant, brief van de dag 17 maart 2016

Ik kreeg woensdag mijn stempas voor het raadplegend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Mijn onmiddellijke reflex is: verbranden! Waar komt dat vandaan? Ik dacht eerst: omdat het om een enorm ingewikkelde zaak gaat.

Maar even later dacht ik: er zit iets anders achter. Wij leven in een democratie, geen directe, maar een vertegenwoordigende. Dat heeft een reden: als je elke kwestie met een volksraadpleging wilt oplossen, krijg je nooit samenhangend beleid. Vraag je ons, het volk: willen jullie allemaal minder belasting betalen?, dan stemmen we voor! Vraag je: willen jullie duurdere zieken- en ouderenzorg, duurder onderwijs?, dan zijn we allemaal tegen.

Daarom is de vertegenwoordigende democratie bedacht: politieke partijen die een samenhangende visie hebben over wat de overheid allemaal wel en niet moet doen. Wij stemmen daarop en maken duidelijk vanuit welk perspectief wij vinden dat beslissingen moeten worden genomen.

En dan moeten we ze laten, de politici. Wel kritisch volgen, want dan kunnen we bij de volgende gelegenheid een oordeel uitspreken over hoe we vinden dat ze het gedaan hebben. Maar zij moeten het nu doen, ook en vooral voor ons beslissen in ingewikkelde kwesties als het handelsverdrag met Oekraïne. Een referendum daarover verstoort dit democratisch proces en maakt het politici onmogelijk hun werk, hun democratische plicht, goed te doen. Ik heb dus goeie reflexen, de fik erin!

Kas van der Linden, programmamaker, Utrecht

1 antwoord
 1. Adri
  Adri zegt:

  Respecteer de democratie

  Met het verbranden van zijn stempas toont Van der Linden een groot gebrek aan respect voor het democratisch proces

  Kas van der Linden wil zijn stempas voor het Oekraïne-referendum in de fik steken, omdat hij zo’n volksraadpleging niet democratisch vindt. Over ingewikkelde kwesties moet niet door het volk, maar door onze vertegenwoordigers worden beslist, meent hij, want anders krijg je nooit een samenhangend beleid.

  Welnu, enige tijd geleden bogen onze volksvertegenwoordigers zich over een wel zeer ‘ingewikkelde kwestie’: namelijk over het al dan niet invoeren van een raadgevend referendum. Na een jarenlang durend proces namen zij op volledig democratische wijze een beslissing en werd de ‘Wet raadgevend referendum’ aangenomen. Met het verbranden van zijn stempas toont Van der Linden dus een groot gebrek aan respect voor het democratisch proces.

  Jos Vroomans, Den Haag

Reacties zijn gesloten.