Volkskrant, brief van de dag 13 maart 2017

Zalig het land met zoveel partijen dat ieders mening tot in de nuance vertegenwoordigd kan worden. Zalig het land waar iedereen zijn idealen kan en mag verwoorden, hoe zeer ze ook tegen de heersende normen en waarden in gaan. Zalig het land waar vrijelijk over ideologie en utopie kan worden gesproken, waar alle politieke leiders mogen zeggen wat ze willen. En zalig het land van de vrije verkiezingen waar iedereen aan mee mag doen, actief en passief. En oh, zalig het land waar, nadat het volk gesproken heeft, de leiders enthousiast met elkaar in conclaaf gaan om grootmoedig te zoeken naar compromissen waarmee het hele volk recht gedaan wordt. Zalig, allerzaligst, het land waar de leiders bereid en in staat zijn om hun principes te nuanceren voor het grotere goed, het zalige land. Zalig Nederland.

Kas van der Linden, Utrecht

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.